Kontakt

Telefónny kontakt: + 421 907 342 477

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Senzácia z katastrálneho konania sa nekoná

 

3.4.2021 | Ing. Peter Matis, RSc.

 

Prednedávnom ma na internete zaujala správa, ktorá obsahovala obrázok listu vlastníctva s plombou „Z“ a nasledujúcim textom.

 

Pani Zlatka bola taká zlatá, že celé Slovensko informovala o tom, že manželka, dnes už expremiéra, zrejme darovala dom, lebo na liste vlastníctva sa nachádza plomba „Z“, čo vysvetlila tak, že ide zrejme o zápis darovacej zmluvy, lebo ak by dom predali, bola by na liste vlastníctva plomba „V“. Pani Zlatka sa nevie dočkať, keď uvidí, kto bude nový majiteľ. Bude prekvapená.

 

 

Táto interpretácia pani Zlatky ma zaujala a rozhodol som sa na tomto príklade vysvetliť jednotlivé druhy katastrálnych konaní. Čitateľom má byť neodborná verejnosť, preto sa budem dopúšťať právnych nepresností, ktoré sú pre účel článku nepodstatné.

Kým som to však stihol, zapojili sa do nášho príbehu ďalší dvaja aktéri.

Neznámy autor z bulvárneho média napísal článok, kde uvedenú situáciu vysvetlil po svojom. Poukazuje na to, že plomba „Z“ znamená, že ide o vlastnícky problém alebo konflikt. Môže ísť napríklad o rozvod.

V uvedenom článku sa nachádza vysvetlenie samotnej Pavlíny Matovičovej. Tá síce nevie, prečo uvedenú plombu na liste vlastníctva má, ale môže to súvisieť s pridelením popisného čísla o ktoré požiadala. Keď sa Pavlína informovala na katastri, pani jej povedala, že je všetko v poriadku, že na zápis majú 60 dní. Paulína však vie, že keď dom kupovali, kataster mal rozhodnúť do 30 dní. Preto ju zaujíma, či interný predpis je nad zákon, ktorý platí na celom Slovensku. (parafráza)

Poďme sa pozrieť na celý „škandál“ so zákonom v ruke a s rozumom v hrsti.

Problematika katastra nehnuteľností je riešená v zákone NR SR č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon). Ďalej budem pokračovať ľudskou rečou (nie právničtinou).

Poznáme tri druhy zápisu práv k nehnuteľnostiam:

  • vklad (§§ 28-33a),
  • záznam (§§ 34-37),
  • poznámka (§§ 38-40).

Vklad slúži k zápisu práv na základe zmluvy. Tou sú najčastejšie kúpna zmluva alebo darovacia zmluva.

Tu Zlatka spravila chybu, lebo aj keby Pavlína nehnuteľnosť darovala, bola by plomba typu „V“.

Záznam slúži na zápis práv, ktoré vznikli napr. zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, notárskym osvedčením, rozhodnutím súdu a pod.

Tu by prichádzalo do úvahy vysvetlenie Pavlíny, že kataster rieši zápis súpisného čísla. Novinár hľadajúci senzáciu poukazoval, že môže ísť o problém vo vlastníctve ale aj o rozvod. Pavlína s Igorom majú rozdelené BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) a dom vlastní iba Pavlína. Ak by aj k rozvodu došlo, pravdepodobne  by nehnuteľnosť nebola predmetom vysporiadania  BSM. Ak by aj áno, k zápisu plomby by došlo až vtedy, keď by bolo o rozvode rozhodnuté a rozhodnutie právoplatné.

V tomto prípade by Pavlína alebo Igor zaniesli súdne rozhodnutie na kataster s návrhom na záznam a kataster by vyznačil plombu „Z“.

 

No a čo Pavlínine lehoty? Keď dom kupovala, kataster mal rozhodnúť do 30 dní a teraz jej pani povedala, že majú 60 dní? Je skutočne nejaký interný predpis nadradený zákonu?

Keď Pavlína kupovala dom, podala návrh na vklad, keďže ide o zápis práv zo zmluvy (kúpna zmluva). Kataster vyznačil plombu „V“. Podľa listu vlastníctva vidíme, že to bolo konanie pod číslom V 5274/2011 a kataster rozhodol dňa 9.12.2011.

§ 31, ods. 1 katastrálneho zákona hovorí, že kataster rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní.

V roku 2020 išlo o konanie typu „Z“ a tam nám § 43, ods. 1, písm. b) hovorí, že okresný úrad vykoná zápis do 60 dní od začatia konania o zázname, ak odsek 3 neustanovuje inak.

Takže nešlo o interný predpis, ktorý by bol v rozpore so zákonom. Jednotlivé typy konaní majú rôzne lehoty na vybavenie.

Dnes už je plomba „Z 6601/2020“ zapísaná a na liste vlastníctva vidíme, čo bolo predmetom zápisu.

 

 

Pavlína zrejme šťastne dokončila stavbu svojho domu a skolaudovala ho. Mesto jej pridelilo súpisné a orientačné číslo. Keďže rodinný dom nestojí na mieste pôvodného domu, musel byť spravený geometrický plán, ktorý rozdelil parcely na zastavané plochy a nádvoria a na záhradu. Keďže sa veľkosť zastavaných plôch zvýšila na úkor záhrady, kataster zapísal aj súhlasné stanovisko tzv. pozemkového úradu.

 

Cieľom článku bolo vysvetliť najčastejšie sa vyskytujúce druhy katastrálnych konaní a rozdiely medzi nimi. V žiadnom prípade nechcem jednotlivých účastníkov ponižovať tým, že poukazujem na ich nevedomosť. Problematika katastra nehnuteľností je vysoko odborná. Preto odporúčam, ak riešite akúkoľvek situáciu, kde vystupujú nehnuteľnosti, príďte sa poradiť s profesionálmi.

 

Našli ste chybu? Napíšte nám: matis-ZVNC-mtsreality.sk