Kontakt

Telefónny kontakt: + 421 907 342 477

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Náš pohľad na GDPR

 

24.1.2021 | Ing. Peter Matis, RSc.

 

V roku 2018 začal platiť nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018, označovaný ako GDPR. Nie, že by tu pred tým žiadny zákon o ochrane osobných údajov nebol, nahradil sa pôvodný zákon č. 122/2013. Išlo o zjednotenie slovenskej legislatívy s  európskou. Toľko suchá teória.

 

Zavedenie GDPR sprevádzalo veľké mediálne haló, odborníci si lámali hlavu so zavedením do praxe, podnikatelia s vymazávaním databáz klientov a laici nadobudli pocit, že odteraz sú ich osobné údaje niečím cenným, čo doteraz nič nechránilo.

 

Prečo som sa rozhodol tento článok napísať? Dostali sme negatívnu recenziu od osôb, ktoré chceli cez našu spoločnosť kúpiť byt a nakoniec sa im to nepodarilo. V recenzii nám vytkli aj porušenie zákona o ochrane osobných údajov. Téme ochrany osobných údajov sme sa posledné roky dôsledne venovali a to aj nad rámec našich zákonných povinností, akou je aj to, že máme vypracovaný bezpečnostný projekt pre našu spoločnosť, zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní a poznajú svoje povinnosti. Záleží nám na ochrane osobných údajov našich klientov.

O čo v tomto prípade išlo? Naša spoločnosť predávala byt. Záujem prejavil mladý pár zastupovaný realitnou maklérkou z inej spoločnosti. Keď to vyzeralo, že sa dohodnú, vyžiadala si naša maklérka údaje klienta, aby mohla pripraviť zmluvy. Maklérka z inej spoločnosti nám rovno poslala kópie občianskych preukazov klientov, aj keď tie sme si nežiadali. Následne k uzatvoreniu zmluvy nedošlo a klienti nám začali vytýkať, že oni nám žiadny súhlas na spracovanie osobných údajov nedali. Slovíčko súhlas je tu kľúčové, dostaneme sa k tomu.

Po zverejnení sťažnosti týchto potenciálnych klientov som si od maklérky vyžiadal komunikáciu, kde som videl, že naša maklérka si vyžiadala údaje do zmluvy. Nežiadala si kópie dokladov totožnosti a tomu, že ich cudzia maklérka poslala, nemohla logicky zabrániť. To, či cudzia maklérka z inej spoločnosti postupovala správne, nehodnotím. Keďže nedošlo k uzatvoreniu zmluvy so záujemcom a tým pádom odpadol účel spracovávania osobných údajov, všetky maily a iné dokumenty s osobnými údajmi sme bezodkladne vymazali.

 

Poďme k tomu súhlasu na poskytnutie osobných údajov. Musíme ísť zase trochu do teórie: § 6 zákona o ochrane osobných údajov nám hovorí: „Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.“ Hovorí sa tu, že osobné údaje môžeme spracúvať len zákonným spôsobom, nehovorí sa, že ich môžeme spracúvať iba na základe súhlasu!

Následne nám § 13 tohto zákona vymenúva tieto zákonné spôsoby. Nejdem ich rozpisovať, kto má záujem nájde ich TU. Súhlas je len jeden zo šiestich základov na spracúvanie osobných údajov.

V našom prípade so záujemcom o kúpu bytu by použitie súhlasu na poskytnutie osobných údajov nebolo správne. Osobné údaje sme potrebovali na prípravu zmlúv. Takže právny základ na spracúvanie osobných údajov bol podľa § 13, ods. b) : „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby“.

 

Celá situácia so spracúvaním osobných údajov by sa dala zhrnúť nasledovne. Záujemca prejavil záujem o kúpu bytu. Tým, že nám klient poskytol svoje osobné údaje na vypracovanie zmlúv, prejavil jednoznačne vôľu, aby sme tieto údaje mali. V tom čase nemáme so záujemcom nič podpísané (čo je logické, keďže nám údaje dáva na prípravu dokumentu, ktorý môže až následne podpísať). Sme v tzv. predzmluvnej fáze. Obchod následne uzatvorený nebol a preto nám odpadol zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov záujemcu, preto boli všetky osobné údaje vymazané.

 

Čo má byť hlavným posolstvom tohto článku?

Súhlas na spracovanie osobných údajov nie je jediným právnym základom na ich spracúvanie!

Na túto tému by sa dalo ešte veľa písať. Napríklad o povinnostiach spracúvania osobných údajov v realitnom biznise, kedy klient musí strpieť spracúvanie jeho osobných údajov, o nadväznosti na iné zákony v postavené lex specialis – lex universalis k zákonu o ochrane osobných údajov a pod. Možno inokedy (napríklad po nejakej vtipnej recenzii). Končím, už teraz obdivujem všetkých, čo sa dočítali až sem.  :-)

 

Našli ste chybu? Napíšte nám: matis-ZVNC-mtsreality.sk