Kontakt

Telefónny kontakt: + 421 907 342 477

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Daň z nehnuteľnosti

 

21.1.2021 | Ing. Peter Matis, RSc.

 

Pri čítaní tohto článku by mali spozornieť najmä tí, čo nadobudli v roku 2020 nehnuteľnosť. A to preto, lebo zo zákona im vzniká povinnosť podať do konca januára daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (ďalej len: „daňové priznanie“). Pripravil som pre Vás odpovede na základné otázky ohľadom tejto dane.

 

Kto je povinný daňové priznanie podať?

Daňové priznanie je povinný podať každý, kto nadobudol v roku 2020 nehnuteľnosť. V ojedinelých prípadoch aj ten, kto sa stal správcom, nájomcom alebo komu vzniklo užívacie právo na nehnuteľnosť.

Nehnuteľnosťou sa pre účely dane z nehnuteľnosti rozumie:

  • -pozemok,
  • -stavba,
  • -byt alebo nebytový priestor.

 

Dokedy je nutné daňové priznanie podať?

Daňové priznanie je potrebné podať do 31.1.2021. Keďže tento deň pripadá na nedeľu, lehota sa posúva na najbližší pracovný deň, t.j. 1.2.2021.

Špecifickými prípadmi sú nadobudnutie nehnuteľnosti dedením alebo v dražbe. V tom prípade Vám daňová povinnosť vzniká k najbližšiemu prvému dňu v mesiaci nasledujúcom od dňa, kedy ste sa stali vlastníkom. Daňové priznanie musíte podať do 30 dní od dňa vzniku daňovej povinnosti.

 

Kde sa daňové priznanie podáva?

Daňové priznanie podávate správcovi dane z nehnuteľnosti a tou je obec alebo mesto v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Daňové priznanie môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky.

Tlačivo na podanie daňového priznania si môžete stiahnuť TU.

Poučenie na vyplnenie daňového priznania si môžete stiahnuť TU.

Potvrdenie o podaní daňového priznania si môžete stiahnuť TU.

 

Ako si vypočítam daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti si v daňovom priznaní nepočítate. V daňovom priznaní uvediete údaje o nehnuteľnostiach a príslušný správca dane Vám daň vypočíta a výmer Vám pošle, spravidla do 15.mája. Sadzbu dane si určuje správca dane a vydáva ju formou všeobecne záväzného nariadenia.

 

Musím podávať daňové priznanie každý rok po dobu kým som vlastník nehnuteľnosti?

Nie, daňové priznanie podávate iba raz. Následne správcovi oznamujete už iba zmeny v platbe dane.

 

Musím platiť daň z nehnuteľnosti aj v tom prípade, že som vlastník nehnuteľnosti viac ako 5 rokov?

Áno, daň z nehnuteľnosti ste povinný platiť každý rok po dobu, kým ste vlastníkom (alebo správcom, nájomcom, užívateľom) nehnuteľnosti. Oslobodenie od dane po 5 rokoch vlastníctva sa týka oslobodenia od dane z príjmu zo zisku pri predaji nehnuteľnosti. Ide o úplne iný typ dane.

 

Musím podať daňové priznanie do 1.2.2021 ak som nehnuteľnosť kúpil, prevzal a začal užívať v roku 2020, ale kataster nehnuteľností ma zapísal ako vlastníka až v roku 2021?

Nie. Rozhodujúcim je dátum 1.1.2020. Ak nie ste do tohto dňa zapísaný ako vlastník nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností, platí za rok 2021 daň z nehnuteľnosti ešte pôvodný vlastník. Vám daňová povinnosť vzniká od 1.1.2022 a daňové priznanie podávate do konca januára 2022.

 

Kto podáva daňové priznanie ak máme nehnuteľnosť v spoluvlastníctve?

V prípade, že ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, podáva daňové priznanie jeden z manželov.

Pokiaľ ide o podielové spoluvlastníctvo sú dve možnosti. Daňové priznanie by si mal podať každý zo spoluvlastníkov za seba a vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu. Druhá možnosť je, že daňové priznanie podá za spoluvlastníkov jeden spoluvlastník, tzv. spoluvlastník určený dohodou. Túto skutočnosť viete vyznačiť v daňovom priznaní.

 

Cieľom tohto článku nie je vykonávať daňové poradenstvo ani odborne obsiahnuť celú problematiku dane z nehnuteľností (nevenoval sa napr. oslobodeniu od dane alebo sankciám). Autor tohto článku nie je daňovým poradcom a nepreberá zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu čitateľovi vzniknúť. Z dlhoročných skúseností však vie, že správcovia dane k sankciám nepristupujú a to ani v prípade ak daňové priznanie vyplníte nesprávne alebo ho nepodáte v zákonnej lehote. S vyplnením Vám na obecných a mestských úradoch ochotne pomôžu.

 

 

Našli ste chybu? Napíšte nám: matis-ZVNC-mtsreality.sk